Het GGZ-forum is niet meer actief, maar de publicaties blijven beschikbaar!
-- --
-- --
"De Werkgroep Langdurige zorg heeft zichzelf in december 2017 opgeheven. Ze is in 2009 opgericht met het doel meer aandacht te richten op een goede leefsituatie voor ggz cliŽnten die langdurig zijn aangewezen op verblijf binnen een ggz-instelling of beschermde woonvorm, of (zelfstandig) in de samenleving wonen.

De werkgroep verzamelde in de afgelopen jaren tientallen goede voorbeelden van wonen, werken, dagbesteding en zorg in Nederland en brachten deze goede voorbeelden met publicaties en presentaties onder de aandacht.

De goede voorbeelden zijn verwerkt in boekvorm. De boekjes zijn te koop voor Ä 5,00 en te bestellen bij Ria Trinks. Via onderstaande link kunt u de boekjes ook inzien en downloaden als PDF bestand.
-- --
-- --
-- --
Download: 'Zodat we niemand vergeten' Download: 33 goede voorbeelden 2e druk
-- --
-- --
-- --
-- --
Download: 33 nieuwe parels -- -- --
-- --
-- --
Parels en succesformules
Regelmatig presenteerde de werkgroep voorbeelden van projecten en initiatieven die het mensen met ernstige psychische problemen mogelijk maken om in onze samenleving te overleven. Ze bieden mensen de mogelijkheid om veilig te wonen, om te leren en te werken, om anderen te ontmoeten en om zin te geven aan elke dag. Soms zijn instellingen voor geestelijke gezondheidszorg de hoeder van deze projecten en initiatieven. Steeds vaker worden ze beheerd door cliŽnten zelf of hun naasten. Of door burgers, verpleegkundigen of psychiaters die als particulier een project startten. Maar altijd zijn het bevlogen individuen die aan de wieg stonden van deze parels. Nu er in de wetgeving zoveel verandert dreigen veel van deze initiatieven tussen de regels en regeltjes vermalen te worden. Laten we ze koesteren.
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
Contact:
Wilt u informatie over het GGZ Forum?
Of wilt u een boekje bestellen?
Dan kunt u een mail sturen naar: Ria Trinks!
-- -- -- --
-- -- -- --